Handels betingelser og Privatlivspolitik

Handels betingelser og Privatlivspolitik

Betaling.

Du kan betale på følgende måder på Vikingkomposit.dk

  • Visa / Visa electron / Visa Dankort
  • Dankort
  • Mastercard / Mastercard debit.
  • Bankoverførsel.
  • Kontant (ved afhentning)

Betaler med betalingskort, hæves dine penge først på dit kort når varerne er afsendt fra Vikingkomposit.dk

Der pålægges ingen gebyrer ved betaling på Vikingkomposit.dk

Alle priser er i Danske kroner og inklusiv moms.

Ved bankoverførsel skal betalingen gennemføres inden afsendelse. Da du ikke er beskyttet af indsigelsesordningen

 

Bestilling.

Bestilling kan enten ske direkte på Vikingkomposit.dk eller ved direkte kontakt til sælger.

 

Fortrydelsesret

Når du handler hos Vinkingkomposit.dk som privat person har du 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget dine vare. Fristen indebærer at du har 14 dage fra modtagelsen af varen til at sende os en mail omkring du vil benytte din ret til at fortryde en ordrer.

Skriv mail til info@vikingkomposit.dk med ordre nummer, samt en beskrivelse hvorfor du ønsker at returnere varerne.

 

Returnering.

Efter du har givet os besked om du ønsker at fortryde dit køb og dermed returnere varen har du 14 dage til at sende varen retur til Vikingkomposit.dk.

Du skal selv betale for de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af varen.  HUSK at pakke varerne ordentligt ind inden afsendelse.

Ved returnering af varen står du selv for pakken er forsvarligt pakket ind.

Du bærer selv risikoen for varen fra det tidspunkt varen er leveret hos dig.

Varer undtaget for fortrydelsesretten

Vikingkomposit giver ingen fortrydelsesret på levering af varer som er specielt fremstillet efter dine specifikationer (specielmål fx)

 

Varens stand, når du sender den retur.

Varerne skal være i samme stand når vi modtager dem, som da du modtog dem.
Er dette ikke tilfældet, får du kun den beløb retur der svarer til varens handelsmæssige værdi.

 

Tilbagebetaling af købsbeløb

Hvis du fortryder dit køb, for du beløbet tilbage som du har indbetalt til vikingkomposit, ekskl. Fragt og håndteringsomkostninger.

I tilfælde af værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes dette fra købsbeløbet.

Beløbet tilbagebetales så snart varerne er modtaget retur og kontrolleret hos Vikingkomposit.
Vi tilbagefører beløbet på den bankkonto, som du oplyser os.

Varen skal sendes til

Viking Komposit
Nyholms Alle 36B
2610 Rødovre

 

Reklamationsret

Du skal straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre dig, at det er mangelfrit.

Reklamation over mangler kan ske telefonisk eller pr. mail inden 8 dage efter levering. Send mail til info@vikingkomposit.dk

Overholder du ikke denne frist, bortfalder adgangen til at gøre krav gældende i forbindelse med leveringen. Når du handler hos Viking komposit som privatperson, har du 24 måneders reklamationsret på fabrikations- og materialefejl (mangler).

Reklamationen skal senest være modtaget på info@vikingkomposit.dk 24 måneder efter fakturadato. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, idet reklamationsretten ikke gælder for fejl, skader og slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, forkert montering iht. montagevejledning, ringe vedligeholdelse, fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen.
Det er altid en god ide at gøre det med det samme, men hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Du kan få den fejlbehæftede vare ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, og her er det alene Viking Komposit, der vurderer og bestemmer, hvilken løsning man vil anvende.

Mangler ved varerne vil så vidt muligt blive afhjulpet ved om levering. Efter om levering er du afskåret fra at få erstatning på anden måde, herunder at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning i øvrigt.

Viking Komposit har intet ansvar for indirekte tab, som et eventuelt mangelansvar måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
Udgifter til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udgifter til udskiftning af fejlbehæftede varer dækkes ikke.

Andre forbehold

Der må forventes 3% spild som følge af småfejl/små skader på komposit brædder.

Persondatapolitik

For at indgå aftale med Viking Komposit, har vi kun brug for følgende oplysninger om dig:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Vi foretager udelukkende registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere varerne til dig.
Oplysninger afgivet til Viking Komposit videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand og vi registrere ingen personfølsomme oplysninger.